Metodoloji

Araştırmacı puanları: Puanlar, araştırmacının geçmiş seçimler için halka açık olarak yayınladığı anketlerin gerçek sonuçlardan ne kadar saptığına göre belirleniyor. Araştırmacının yakın zamandaki performansı, eski tarihteki performansından daha değerli olduğu için, yakın zamandaki seçimlerin ağırlığı daha fazla kabul ediliyor. Bu formülde seçimler eskidikçe her yıl değeri %5 düşecek şekilde ayarlanıyor. Bunu sağlamak için 0.95 tabanlı bir seçim güncellik katsayısı kullanılıyor.

Her bir anketin ağırlığı:

0.95Seçimden beri geçen yıl

Araştırmacı puanı:

1Ort. hata × Kazananı bilme oranı × Anket sayısı 

Bu formüldeki üç sayı da seçimlerin güncelliğine göre yukarıda bahsedilen şekilde ağırlıklandırılıyor. Örneğin ortalama hata, her bir anketin hata payının seçim güncellik katsayısı ile ağırlıklandırıldığı bir ortalama. Kazananı doğru bilme oranı da kazananı doğru tahmin edince 1, yanlış tahmin edince 0 puan verilerek aynı şekilde ağırlıklandırılmış bir ortalama. Araştırmacının halka açık yayınladığı anket sayısı etkisi az olacak şekilde de olsa hesaba dahil ediliyor. Bu sayı da aynı şekilde ağırlıklandırılıyor. Yayınlanan anket sayısını hesaba katmak, çok uzun süredir aktif olan araştırmacılara haksız bir avantaj verebilir gibi gözükse de, güncel seçimlerin ağırlıklarının üstel olarak artıyor olması bu durumu rahatlıkla dengeliyor. Öte yandan anket sayısını hiç hesaba katmasaydık, sadece 1 anket yapıp da tesadüfen çok isabetli olan araştırmacıların puanı haksız bir şekilde yüksek olurdu.

Anketlerin hata payı: Bir anketin hata payı, anket içindeki bütün sapmaların ortalaması alınarak hesaplanıyor. Örneğin bir partiyi 4 puan sapmayla tahmin eden, bir diğer partiyi 2 puan sapmayla tahmin eden anketin ortalama hatası 3 olarak hesaplanıyor. Kararsızların dağıtılmamış olduğu ve dağıtılmasının anlamlı olacağı anketlerde bu dağıtım orantısal olarak yapılıyor.

Araştırmacıların harf notları: Puanlar belirlendikten sonra araştırmacılara çan eğrisi ile harf notları veriliyor. Bu notlar seçim öngörüleri sırasında anketleri listelerken arayüzde gösterme amaçlı. Seçim öngörüsü modeli ise notları değil, doğrudan araştırmacıların puanlarını kullanıyor.

Araştırmacı eğilimleri: Bu eğilimlerin hesaplanmasının amacı araştırmacıların sistematik olarak belirli bir tarafı daha yüksek veya daha az göstermeye eğilimli olup olmadığını tespit etmek. Bu eğilimler Cumhur ve Millet İttifakları'nın (veya buna karşılık gelebilecek adayların veya pozisyonların) arasındaki farka göre hesaplanıyor. Yani bir araştırmacının eğiliminin Millet+3 olması, o araştırmacının Millet İttifakı'nı 3 puan fazla göstermeye eğilimli olduğu anlamına değil, Millet ile Cumhur İttifakları arasındaki farkı 3 puan fazla göstermeye eğilimli olduğu anlamına geliyor.

Seçim öngörü modelinin olasılık hesabı: Model, anketlerin ağırlıklı ortalamasını normal dağılımına yerleştirip seçime doğru her gün azalan dinamik bir standart sapma kullanıyor. Yüksek belirsizlik varsayıp 10 ile başlıyor ve seçim günü yaklaştıkça belirsizliğin azaldığı varsayımıyla her gün biraz daha iniyor.

Varsayalım ki oy oranı projeksiyonuna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 alması beklenen bir aday var. Kazanmak için %50 yettiği için bu aday şu anda 2 puanla hedefin üzerinde. Çıkabilecek seçim sonuçlarını standart sapmanın 5 olduğu bir normal dağılımına yerleştiriyoruz.Beklenen oy oranı %52 olan bu adayın cumhurbaşkanlığını kazanma olasılığını hesaplamak istersek, kümülatif dağılım fonksiyonu ile yaklaşık %66 sonucuna ulaşabiliriz. Yani bu adayın her 3 seçimden 2'sini kazanması beklenir.

İlgilenenler için ek okumalar

  • FiveThirtyEight: ABD'deki en ünlü seçim forecasting sitesi.
  • RealClearPolitics: Forecasting yapmayan ama ABD'deki siyasi anketlerin ortalamasını alan bir site.
  • Election Betting Odds by Maxim Lott and John Stossel: Siyasi bahis oynamanın legal olduğu ülkelerden bahis oranlarını derleyerek seçimler için olasılık hesabı yapan bir site.
  • What Is the Needle? - The New York Times: Seçim gecesi sonuçlar geldikçe canlı olarak güncellenen NYT forecasting aracı The Needle'ın açıklaması
  • Normal dağılım - Gülcan Öğündür: Normal dağılımın ne olduğunu anlatan bir yazı.